top of page

Motivasyonel GörüşmeMotivasyon; Miller tarafından bir kişilik özelliği değil, değişime hazır olma ve bunu sürdürme durumu olarak tanımlanmıştır. Bireyin değişime hazır olması ile ilgili şimdiki durumunu ve/ya hangi evrede olduğunu göstermektedir. Bu nedenle motivasyonun olmaması ya da değişime karşı ortaya çıkan direnç kişinin içinde var olan bir şey olarak değil, değiştirilebilecek bir şey olarak değerlendirilmektedir.


Yaşadığımız birçok sağlık sorunu diyet/yeme alışkanlıkları, spor/egzersiz yapma ve sigara/alkol kullanımı gibi yaşam tarzı ile ilişkili faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu alışkanlık davranışlarını değiştirmek çaba, zaman ve motivasyon gerektirmektedir. Bu değişim sürecinde kişinin çelişkiler yaşaması sıklıkla karşılaşılan bir sorundur.


Davranış değişikliği hedeflenirken başarı oranı en düşük yöntem kişiye tavsiye vermek ve değişikliğin yalnızca olumlu taraflarına odaklanmaktır. Buna karşılık birey odaklı yaklaşımlar, danışan-uzman ikilisinin işbirliği içerisinde birlikte çalıştığı yöntemler daha iyi sonuçların ortaya çıkmasında etkilidir. Motivasyonel Görüşme bu yöntemlerden birisi olarak, Miller ve Rollnick tarafından alkol bağımlılığı ile çalışılırken detaylandırılmıştır.


Motivasyonel Görüşme; özellikle alkol/madde/sigara bağımlılıkları, yeme bozuklukları olmak üzere bir konuda karar verme ve harekete geçme ile ilgili zorluklarda, kişinin değişime dair yaşadığı ikilemi(ambivalansı) ve çelişkileri çözümlemesine yardımcı olmayı temel alarak davranış değişikliğini hedefleyen danışan merkezli bir görüşme tekniğidir. Motivasyonel görüşme tekniğinde değişime dair motivasyon yaratmaya veya motivasyonu geliştirmeye yönelik birçok strateji yer almaktadır. Bu stratejilerden her biri kişinin içerisinde bulunduğu duruma özgü biçimde kullanılmaktadır.
Uzm. Psk. Elif Göllü

0 yorum

Commentaires


bottom of page