HİZMETLERİMİZ

Psikoterapi Hizmetleri

Uzman konsültan psikologlar ile birlikte sunulan Çocuk, Ergen ve Yetişkinlere yönelik bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi, Kabul terapisi, Metakognitif terapileri, Oyun Terapisi gibi yenilikçi terapi yöntemleri ile geleneksel destekleyici ve kısa dinamik psikoterapiler 

Nörofizyolojik Değerlendirme

Psikiyatrik hastalıklar veya psikolojik sorunlarda etkilenen beyin bölgeleri ve bu beyin bölgelerinin etkilenme düzeyleri ölçümlenerek bireye özel tedavi planlaması, biyolojik tanı ve takip için kantitatif EEG (qEEG- Beyin haritalama) yöntemi.

Nöromodülasyon Tedavileri

Ruhsal sorunlar günümüzde farklı beyin bölgelerinin iletişiminde yaşanan biyolojik sorunlar olarak açıklanabilmektedir. Sorun yaşayan beyin bölgeleri arasındaki bozulmalar klasik öğrenme, mikro düzeyde elektrik akımı ya da manyetik uyarım yöntemleri ile tedavisi mümkündür. Klasik ilaçlı tedavi yöntemleri ile nörofeedback, direk akım (tDCS) ve transkraniyel manyetik uyarım-stimülasyon (TMU-rTMS) teknolojilerinin birlikte veya tek başına kullanımının tedavi başarısını arttırdığı, süresini kısalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Nöropsikolojik Değerlendirme

Her yaştan bireye uygulanan dikkat ve gelişim testleri ile yenilikçi MOXO ve TOVA gibi testler ile WISCR gibi geleneksel zeka ve bilişsel kapasite değerlendirme testleri.

Erişkin ve Yaşlılarda ise frontal bölge bilişsel işlevlerini test eden, dikkat, bellek ve yürütücü işlevler konusunda dünya çapında geçerliliği ve güvenilirliği olan testler.

**Veritabanımızda bulunan diğer testler için lütfen doktorumuza sorunuz.

Kişilik Değerlendirme

Kişilik örüntülerini ve psikolojik profillerini değerlendiren ölçek ve projektif testler tanı ve tedavinin bireye özel planlanmasında çok önemlidir. Çocuk, Ergen ve Erişkinlerde kullanılan testler ile ve ülkemizde geçerliliği olan TAT,  MMPI, Rorschach, C.A.T
Louissa Duss Algı 
gibi diğer birçok değerlendirme aracı kliniğimizde uzman psikoloğumuz tarafından uygulanmakta ve raporlanmaktadır. 

Kişiye özel farmakoterapi

İlaç tedavisine yanıt alınamayan ya da klinik olarak gerekli görülen tedaviye dirençli durumlarda genetik tanı testleri ile beyin haritalama yöntemleri kullanılarak bireyin metabolizmasına  uygun olarak dozları belirlenmiş ilaç tedavileri düzenlemek, dozları ayarlamak mümkündür.

HAKKIMIZDA

Müşterek muayenehanemiz Çocuk, Ergen ve Erişkin Psikiyatristi-Psikoterapist  Uzm. Dr. Zeynep Çubukcuoğlu Taş ile Psikiyatrist ve Nörobilim doktoralı Doç. Dr. Cumhur Taş' ın birlikte çalıştığı, yapılanması içerisinde uzman klinik psikologların da faaliyet gösterdiği ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan bir özel sağlık kuruluşudur.

 

Psikiyatrik bozukluklar ve psikolojik sorunlar geçmişten bugüne belirtiye ve klinik görüşmeye dayanarak tanısı konulan ve tedavisi planlanan klinik durumlardır. Günümüzde artık hem tanı hem de tedavide bilimsel geçerliliği klinik görüşme kadar yüksek bilimsel  tanı yöntemleri gelişmiştir. Bu yöntemler yalnızca tanıda değil tedavi izleminde de hem danışan ve hastalar hem de ruh sağlığı profesyonelleri için objektif sonuçlar vermektedir. 

Psikiyatri alnına nöropsikoloji ve nörobilim' in sağladığı katkılar yalnızca yenilikçi tanı olanaklarını sağlamakla kalmadı, ilaçsız tedavi olanaklarını da beraberinde getirdi. Nöromodülasyon tedavileri adı altında toplanan direk akım tedavisi (tDCS), manyetik uyarım tedavisi (TMU), nörofeedback (nöroterapi) tedavi yöntemlerinin ilaçlar ile birlikte ya da ilaçsız kullanıldığı durumlarda tedavi yanıtlarını hem hızlandırdığı hem de arttırdığı tespit edildi.

Bilim dünyasında biyolojik psikiyatri alanındaki bu gelişmelere rağmen psikoterapilerin tedavideki önemi yadsınamaz bir gerçektir, bu sebeple tüm dünyada özellikli tanı ve tedavi merkezlerine bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunulmaktadır. 

Muayenehanemizde  ilaç tedavileri yanında nöromodülasyon, ve terapi hizmetleri psikiyatrik ve psikolojik sorunlardan muzdarip çocuk, genç, erişkin ve yaşlıların hizmetine  sunulmaktadır.

TEDAVİ ALANLARI

BİYOPSİKOSOSYAL BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Size Yardımcı Olabiliriz

Çocuk, Ergen, Yetişkin ve Yaşlılık Psikiyatrisi alanında yenilikçi tanı ve tedavi yöntemleri ile geleneksel yöntemleri birleştirerek psikiyatrik bozukluklar ve psikolojik sorunlardan muzdarip bireylere bütüncül tedavi olanağını  sunulması tedavi başarısını arttırmaktadır. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır ve ruhsal sorunların tedavisinde biyolojik tedavilerin yanında psikolojik ve sosyal yaklaşımlar bir bütün olarak ele alınmalıdır.

UZMANLARIMIZ

Doç. Dr. Cumhur Taş

Psikiyatrist, Nörobilim Doktoru

Uzm. Dr. Zeynep Çubukcuoğlu Taş

Çocuk, Erken ve Yetişkin Psikiyatristi-Psikoterapist

Uzm. Psk. İpek Çokduyar
Psikolog, Aile Danışmanı

Konsültan Uzman Psikologlarımız

Uzm. Psk. Pınar Başpınar 
Psikoterapist
sinem-gün.png
Uzm. Psk. Sinem Gün
Klinik Psikolog, Aile Danışmanı
Uzm. Psk. Sedar Ertaş 
Psikoterapist
 
 
 
 

İLETİŞİM

Adresimiz

Mimar Sinan Mah. Şair Eşref Bulvarı  No: 70 Kat: 2 Daire :3 Alsancak/ İzmir

drcumhurtas@hotmail.com- drzeyneptas@gmail.com

\\ Telefon:  0232 3321021 (santral)

Evinizde yaşlı bakıcı ve diğer danışmanlık hizmetleri için www.izmirbtdanismanlik.com ' u ziyaret edebilirsiniz.

   

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:30 

Cumartesi 09:00 – 14:00

 

TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ

Dr. Zeynep Çocukcuoğlu Taş ve Dr. Cumhur Taş' ın tanı ve tedavide dünyada kullanılan kanıta dayalı yöntemleri kendi klinik yaklaşımları ile birlikte açıkladığı röportajını yan taraftan izleyebilirsiniz. 

Röportaj hazırlık aşamasındadır yukarıda muayenehanemizin görüntüleri bulunmaktadır.

 
 
Bize yazın

 

Hakkımızda

Online-Terapi-Telepsikiyatri

Kliniğimiz

Tanı&Tedavi Olanakları

Psikoterapi Hizmetleri

Kısa Dinamik Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

EMDR

Alkol ve Madde Bıraktırma Terapileri

Nöropsikolojik Testler

Psikiyatrik Ölçekler

TOVA Dikkat Testi

MOXO Dikkat Testi

WISCR

DENVER Gelişim Testi

Nörofizyolojik Testler

qEEG

Nöromodülasyon Tedavileri

rTMS/TMU

tDCS

               Nörofeedback-Nöroterapi

Bilişsel Rehabilitasyon

Çocuklarda

Yaşlılarda

Psikolojik Değerlendirme

MMPI

Roschach

TAT

CAT

Psikanalitik öyküler testi

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon