top of page

Alkol Madde Bağımlılığı

Bağımlılık; bir maddenin kişinin yaşamını olumsuz etkilemesine rağmen alımına devam edilmesidir. Bağımlılıklar arasında ilk sırada sigara, alkol ve madde bağımlılığı yer almaktadır.

 

Bağımlılık yaratan madde kullanımı sadece kullanan kişiyi değil aynı zamanda ailesini, yakınlarını, çevresini ve de toplumun her kesimini ilgilendiren ciddi bir halk sorunudur.

 

Bağımlılığın sosyal, fizyolojik ve psikolojik yanları vardır. Ancak bunların hiçbiri tek tek bağımlılığı açıklamaya yeterli değildir.

 

Bağımlılığın başlama yaşı ile ilgili birçok ülkede farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bizim ülkemizde yapılan son çalışmalar göstermektedir ki, bağımlılık yaşı gün geçtikçe düşmektedir.

 

Alkol ve madde kullanan bireyler maddenin etkisini iyi almak için gittikçe kullandıkları maddenin dozunu ve kullanımı arttırırlar. Bunun nedeni kullanan kişinin maddeye tolerans geliştirmesidir. İlk başta kullanılan miktar, kullanıma devam ettikçe aynı etkiyi göstermemektedir. Bu nedenle kullanıcı gün geçtikçe daha çok maddeye ihtiyaç duyar ve bunu kullanmaya başlar. Uzun süre yoğun olarak kullanılan maddenin kullanımı kesildiğinde ya da azaldığında yoksunluk belirtileri başlar. Bu rahatsız edici yoksunluk belirtilerinden kurtulmak için kişi tekrar tekrar bıraktığı maddeye geri döner ve maalesef aşırı doz kullanma davranışı gösterebilir. Sık ve başarısız bırakma girişimleri hem maddeyi kullanmaya geri dönüşleri arttırır hem de kişinin kendisine ve tedavi almaya olan inancı sarsılır.

 

Alkol ve madde bağımlılıkları tedavisi birçok insanda hastaneye yatmadan ayaktan tedavi edilebilen ve yoğun tedavi programıyla da iyi sonuçlar alınabilen bir durumdur.

Ayaktan tedaviler bireyi sosyal yaşamından uzaklaştırmadan, iş, okul ve sosyal yaşamını sürdürmesine olanak sağlayan tedavi şeklidir.

 

Tedavi modelleri arasında; ilk önce başvuru yapan kişiye ön görüşme yapılır ve değerlendirme testleri uygulanır. İlaç tedavisi, arındırma tedavisi kullanılan tedavi yaklaşımlarındandır. Erken dönem iyileşme programları, tekrar maddeye dönmeyi önleyici terapi yaklaşımları, bireysel psikoterapi, aile eğitimi ayaktan kullanılan tedavi yaklaşımladır.

bottom of page