top of page

Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk eski ismiyle manik depresif bozukluk, Türkçe’de iki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bir duygu durum bozukluğudur.

Duygu durum; bireyin yaygın ve sürekli olarak, belirli bir zaman diliminde (genellikle bir kaç hafta boyunca)  kendisini hissettiği baskın duygu halidir. Depresyonda kişinin duygu durumu çökkündür (mutsuz, elemli, kederli), mani döneminde ise kişinin duygu durumu yükselmiştir (aşırı neşeli aşırı heyecanlı).

Bipolar bozukluk genellikle 15-25 yaşları arasında görülmeye başlanır ve kişinin yaşamı boyunca sürer. Çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş mani hali görülebilir. Belirtilerin şiddeti bipolar bozukluğu olanlarda kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı hastalarda  birkaç belirti varken, bazı hastalarda da çalışma ve normal bir yaşam sürme kabiliyetlerini bozan birçok belirti olabilir. Tekrarlamalar ve gerilemelerle, uygun tedavi edilmediği takdirde bipolar bozukluğun tekrarlama oranı yüksektir. Çok fazla maniye sahip hastalar genellikle riskli davranışlardan, intihar düşüncesinden uzaklaştırılmak için yatarak tedavi edilir. Daha ciddi bir formu olan bipolar I bozukluğu olanların yaklaşık %90’ı en azından bir kez hastaneye yatırılmıştır. Bu rahatsızlığa sahip olan üç kişiden ikisi yaşamları boyunca iki veya daha fazla kez hastaneye yatırılmıştır.

 

Bipolar bozuklukla görülen klinik depresyon belirtileri

 • Azalan iştah ve/veya kilo kaybı, veya aşırı yeme ve kilo alımı

 • Konsantre olma, hatırlama ve karar vermede zorluk çekme

 • Yorgunluk, azalan enerji, yavaşlama

 • Suçluluk, değersizlik, çaresizlik hissi

 • Ümitsizlik, pesimizm

 • Uykusuzluk, gündüz erken saatte kalkma veya aşırı uyuma

 • Seks dahil olmak üzere, önceden zevk alınan aktivitelere ve hobilere karşı azalan ilgi ve haz

 • Tedaviye cevap vermeyen, baş ağrısı, sindirim bozuklukları ve kronik ağrılar gibi inatçı fiziksel belirtiler.

 • Sürekli üzgün, kaygılı veya ‘’boş’’ ruh halleri

 • Tedirginlik, aşırı hassaslık

 • Ölüm veya intihar düşünceleri, intihar girişimleri

Bipolar bozuklukta görülen klinik mani belirtileri

 • Kopuk ve acele düşünceler

 • Şatafatlı nosyonlar

 • Uygunsuz coşku

 • Uygunsuz asabiyet

 • Uygunsuz sosyal davranış

 • Artan seksüel arzu

 • Artan konuşma hızı ve/veya yüksek ses

 • Belirgin olarak artan enerji

 • Düşük sağduyu

 • Şiddetli uykusuzluk

Bipolar II Bozukluk

Bipolar I bozukluğun ana karakteristiği mani haliyken, bipolar II hipomani olarak bilinen daha hafif coşkulu dönemlere sahiptir. DSM-IV’e göre, mani ve hipomani arasındaki fark "şiddet seviyesi"nin değişkenliğidir.

Bipolar II Bozuklukla Hipomani işaretleri

 • Azalan uyku ihtiyacı

 • Evde veya işteki projelere aşırı odaklanma

 • Coşkun ve mutlu ruh hali

 • Artan güven

 • Artan yaratıcılık ve üretkenlik

 • Artan enerji ve libido

 • Pervasız davranışlar

 • Risk alıcı davranışlar

 

Ruhsal bozuklukların çoğunda olduğu gibi, bipolar bozukluğu da teşhis etmek için laboratuvar testleri veya röntgen kullanılmaz. Fiziksel taramadan sonra uzman kişi işaretleri ve belirtileri değerlendirir. Ayrıca kişisel tıbbi geçmişiniz ve aile geçmişi ile bilgiler de alınır. Ruh halini etkileyebilecek diğer ciddi hastalıkları elemek için laboratuvar testleri de yapılabilir. Ayrıca uzman, coşkulu olduğunuz zamanları teşhis edebilme ihtimaliyle aile üyelerinden de görüş almak isteyebilir. Coşku genellikle iyi hissettiren bir şey olduğu için, bipolar bozukluğu olan bir insan için ruh halinin aşırı olup olmadığını tanımlamak zor olabilir. Mani, ciddi problemlere ve utançlara yol açan şekilde sosyal davranışı, düşünceyi ve sağduyuyu etkiler.

bottom of page