top of page

Odaklanma Sorunları

Odaklanma sorunları özellikle günümüzde pek çok kişide görülen, gençlerde daha sık rastlanan bir sorun olmakla birlikte, bireylerde görülen dikkat eksikliği olarak tanımlanabilir. Odaklanma, kişilerde belirli bir işe ya da faaliyete zihinsel açıdan belirli bir süre odaklanamama sorunu olarak tanımlanmaktadır. Uygun tedavi alınmadığı sürece kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilen odaklanma sorunları, fizyolojik ve genetik yatkınlığın neden olabildiği gibi, bazen de çevresel etmenler bu tip sorunlara yol açmaktadır.

 

Odaklanma sorunları nasıl anlaşılır?

 • Odaklanma sorunları olan kişilerde kendilerini herhangi bir işe vermede güçlük yaşama görülmektedir.

 • Yapılan işi sonlandırmada zorlanma yaşarlar.

 • Odaklanma sorunları yaşayan kişiler bir işle uğraşırken zihinleri başka düşüncelerle dolar.

 • Sıklıkla dalıp dalıp gitme sorunu yaşarlar.

 • Okunan bir metini ya da kitabı anlamakta güçlük çekme görülür.

 • Yapılan işlerden çabuk sıkılma sık görülür.

 • Kişinin düşüncelerini toparlamakta güçlük yaşarlar.

 • Sıklıkla isimleri unuttukları görülür.

Odaklanma sorunlarının belirtileri nelerdir?

Odaklanmada güçlük daha çok gençlerde görülür. Kişi, performansını ve günlük yaşamını olumsuz etkilediği gibi bu kişilerde depresyon da görülebilir. Uyku bozukluğu, zihinsel yorgunluklar, ekonomik sorunlar, stres, mutsuzluk, aile içi sorunlar ve geleceğe dair yaşanan kaygılar odaklanma sorunlarına neden olan etmenlerdir. 

 

Belirtileri

 • Dikkat gerektiren işlerden kaçınma davranışı görülür.

 • Yapılan bir işe ya da konuya uzun süre odaklanmakta güçlük yaşanır.

 • Sık sık eşya kaybetme.

 • Unutkanlık

 • Dağınık ve düzensiz çalışma sitili.

 • Çabuk sıkılma

 

Odaklanma sorunlarına neden olan etmenler arasında bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar yer alabilmektedir. Bunların yanı sıra; kansızlık ve bazı rahatsızlıklar da odaklanmada sorun yaşamaya neden olabilir. Kişinin yaşadığı fizyolojik yorgunluk da bu duruma neden olabilmektedir. Çevresel faktörlere bakacak olursak da, gürültülü ortamlar odaklama sorun yaşaması için neden olabilir.

 

Odaklanma sorunlarında görülen en önemli problemlerden biri de sevdiğimiz işi yapma zorunluluğumuzdur. Eğer bir kişi elindeki işi seviyorsa ve bu işi yapmak kişiye yük gibi gelmiyorsa odaklanma ile ilgili bir sorun yaşamadan işini rahatlıkla tamamlayabilir.  Fakat, kişinin kafası çok doluysa, kafasındaki düşünceler birikmişse ve de yapmakta olduğu işi sevmiyorsa işe odaklanamaz. Bu nedenledir ki odaklanma sorunları ile uzmana başvuran kişiye ilaç tedavilerine ek olarak psikoterapi de tedavi olarak verilmektedir.

 

Muayenehane ruhsatlı ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşumuzda odaklanma sorunlarının tedavisinde ilaçlı tedavilerin yanında ilaç dışı, direk akım, bilişsel rehabilitasyon ve özel eğitim gibi tedavi imkanları sunulmaktadır.

bottom of page