Dikkat, Bellek ve Muhakeme Sorunları

Bireyin bilişsel kapasitesi onu hem akademik hem de sosyal yaşamda diğerleri ile ilişkisinde bir üst seviyeye taşır. Bellek, Dikkat ve Muhakeme becerisi olarak 3 alanda incelenen bilişsel kapasite hemen her türlü psikiyatrik bozuklukta işlev kaybı göstermesinin yanında sağlıklı bireylerde de sorunlar tespit edilebilmektedir. 

Muaynehanemizde her hangi bir sorun sebebiyle bilişsel sorun yaşayan bireylerin bu sorunlarının iyileştirilmesine yönelik bilişsel rehaiblitasyon terapisi ismi verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Dünyada etkinliği kanıtlanmış olan bu yöntem ile bireyin bilişsel kapasitesi tekrarlayan egzersiz, yanlışsız öğrenme ve basamaklandırma gibi özgül stratejiler yardımı ve bilgisayar desteği ile iyileştirilebilmektedir.

Bize yazın

 

Hakkımızda

Online-Terapi-Telepsikiyatri

Kliniğimiz

Tanı&Tedavi Olanakları

Psikoterapi Hizmetleri

Kısa Dinamik Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

EMDR

Alkol ve Madde Bıraktırma Terapileri

Nöropsikolojik Testler

Psikiyatrik Ölçekler

TOVA Dikkat Testi

MOXO Dikkat Testi

WISCR

DENVER Gelişim Testi

Nörofizyolojik Testler

qEEG

Nöromodülasyon Tedavileri

rTMS/TMU

tDCS

               Nörofeedback-Nöroterapi

Bilişsel Rehabilitasyon

Çocuklarda

Yaşlılarda

Psikolojik Değerlendirme

MMPI

Roschach

TAT

CAT

Psikanalitik öyküler testi

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon