top of page

Uzm. Klinik Psikolog Sinem Baloğlu

Sinem BALOĞLU, ilköğretim ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre okulların ortaokul ve lise kademelerinde psikolojik danışmanlık yaptı. Bu süreçte çocuk, ergen ve aileleri ile birlikte uzun soluklu çalışmalar yürüttü. “Hepsi Bir İnci” özel eğitim farkındalık projesinde yer aldı.  “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi” çerçevesinde seminerler verdi.

 

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi.  Yüksek lisans öğrenimi sırasında sağlık alanında çalışmalara katıldı. NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde OKB ve panik bozukluk tanılı danışanlar ile yürütülen çalışmalarda görev aldı. NP Beyin Hastanesi’nde ise şizofreni, bipolar bozukluk ve bağımlılık üzerine yürütülen çalışmalarda görev aldı. Nevzat TARHAN ve birçok psikiyatristin vaka sunumlarına katıldı. Hüseyin ÜNÜBOL’un süpervizörlüğünde yetişkin danışmanlığı yaptı. Eğitim yaşamı boyunca gönüllü çalışmalar yapmış, aynı zamanda da çocuk, ergen, yetişkin ve aile terapileri ile ilgili öğrenim ve uygulamaya yönelik birçok eğitim ve sempozyuma katılmıştır. Yüksek lisans eğitimini “5-6 yaş çocuklarında elektronik medya kullanımının dikkat, muhakeme ve sosyal beceriler üzerindeki etkisinin incelenmesi” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

 

Şu anda çocuk, ergen ve yetişkin danışmanlığına devam etmektedir.

 

Almış olduğu bazı eğitimler;

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi – Marmara Üniversitesi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR- (Devam ediyor)

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı- PAREM

MMPI Kişilik Envanteri – Üsküdar Üniversitesi

Aile ve Çift Terapisi – Feride Gökben HIZLI SAYAR

Bilişsel Davranışçı Tedaviler- Gülçin ŞENYUVA

Goodenough Harris İnsan ÇizTesti

Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi

Davranışın Psikofizyolojik Temelleri – Oğuz TANRIDAĞ

Psikodiagnostik Testler – Selvinaz ÇINAR PARLAK

Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri- Eylem ÖZTEN

İleri Psikoeğitim Teknikleri – Elif KANDAZ

Grup Psikoterapileri – Yıldız BURKOVİK

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

CAT- Çocuklarda Tematik Algı Testi – Bilgelik Enstitüsü

Porteus Labirentleri Zeka Testi

Gessel Gelişim Testi

Peabody Resim Kelime Testi (Alıcı Dil Testi)

Benton Görsel BellekTesti, Gestalt Algı Testi

TAT (Tematik Algı Testi) ve FAT – Bilgelik Enstitüsü

 

 

Verdiği seminer konularından bazıları;

 

Aile içi iletişim ve anne-baba tutumları

 

Ergenlik dönemi özellikleri, çatışma çözüm yolları

 

Elektronik medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, fırsat ve tehditler

 

Teknoloji bağımlılığı ve nomofobi

 

Çocuğun akademik başarısında aile desteği

 

Çocuklarda özgüven ve sorumluluk geliştirme

 

Sınav kaygısı

 

Okula uyum sorunları

 

Kendini tanıma yöntemleri ve etkili çalışma

hoca-3.jpg
bottom of page